Alumnus

Postdoc PhD. Administrative Assistant Research Assistant Intern

Postdoc

Dr. Brad Liu

Dr. Chung-Chi Huang

PhD.

Ganchimeg Lkhagvasuren

Weilina Chen

Administrative Assistant

Jim Kao

Danica Shen

SylvieChen

Evelyn Fu

Linda Wang

Research Assistant

Dominic Chen

Carl Tai

Chien-Kun Huang

Liang-Ying Huang

Jen-Chieh Yang

Joy Jen

Bo-Han Chen

Ray Wu

Justin Chiang

Henry Lin

Sabrina Lin

Calvin Huang

Lance Chang

Zi-Yuan Chen

Chao-Chun Hsu

Iris Lin

Ting-Lun Hsu

Jack Chen

Angelo Chou

Wen-Kai Chung

Andy Lin

Yo-Hua Chen

Ming-Hsun Hsieh

Sin-Yi Huang

Yu-Ting Lin

Ben Chen

Jou Chou

Sheng-Yeh Chen

Chauan-Chun Kuo

Tristan Labetoulle

Research Assistant Intern

Yi-Pei Chen

Hung-Chen Chen

Chun-Hui Li

Yu-Chun Lo

Undergraduate Student

Tai-Lin Wu

Research Assistant(PT)

Eugene Kow

Graduate Student

Wen-Chieh Tai

Research Assistant(PT)

Wei-Chung Wang

Dora Chen

Frankle Chen

Wei-Fan Chen

Andy Lee

Interns

Albert Liao

2018 Summer

Fu-Rong Yang

2018 Summer

Yuan-Ting Kao

2017 Summer

Peter Lin

2017 Summer

How-Jen Tzou

2017 Summer

Jean Lee

Chung Ting Huang

Charlene Chang

Leslie Liu

Chenyi Lee

Intern

Mei-Hua Pan